ارتباط نو

مراحل ثبت و اجرای پروژه توسط تیم طراحی ارتباط نو

همـه مـا را در رسیدن به هـدف نهایـی که همانـا طراحـی سـایت مـوفق ، محبـوب ، کاربـردی با میـزان بازدهـی بالا است یـاری خواهـند نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.

۱مرحله اول !
مشاهده و مقایسه نمونه کارها
۲مرحله دوم !
انتخاب ارتباط نو جهت همکاری
۳مرحله سوم !
مشاوره تلفنی یا حضوری
۴مرحله چهارم !
ثبت سفارش و شروع پروژه

نمونه پروژه ها

آدرس شرکت

آدرس شرکت ارتباط نو

آدرس: خراسان رضوی ، گناباد ، خیابان امام خمینی ۲۱ پلاک ۳۶۳

تماس با ما